הבא להתארח

 

 

מרחבא

בבואנו להתארח, איננו אומרים את אותן הברכות שאומר המארח.

בטיפ נכיר את הברכות ואת התשובה לברכות. נלמד ממה חובה עלינו להימנע

ואיך לשמור על אווירה טובה.

לכל ברכה אנחנו נותנים את התשובה המתאימה.

בסיום הטיפ נתרגל יחד את הכל בשיחות קצרות.