ניחום אבלים בערבית

  מרחבא

לומדי השפה הערבית המדוברת מגיעים לעיתים לביקור בבית אבלים שבו יש רצון או צורך לדבר ערבית.

טיפ זה מבהיר לתלמידי השפה הערבית מה מקובל לומר וכיצד יש להתנהג בבית האבלים.

עמוס אבידוב, מנהל בית הספר ללימוד השפה הערבית דיוואן מלמד אתכם מה נכון לומר

וכיצד להרגיש נוח בעת הביקור בבית אבלים.