מבחן ידע לאחר סיום קורס ערבית מתחילים

 

לפניך 40 שאלות. לכל שאלה 3 אפשרויות. בחר/י את האפשרות הנכונה.

את התשובות תוכל/י לכתוב במחברתך או להדפיס טבלה לנוחיותך.

להדפסת טבלה למילוי התשובות לחץ כאן

 

שאלה 1

כיצד יש לומר בערבית את המספר:   78

א.     תמָאנִין וֻסָבְּעָה  –  تمانين وسبعة

ב.     סָבְּעָה וֻתמָאנִין  –  سبعة وتمانين

ג.       תמָאנְיֶה וֻסָבְּעִין  –  تمانية وسبعين

 

שאלה 2

המספר 14 הוא בערבית:

א.     אָרְבָּעתָעש  –  اربعتعش

ב.     אָרְבָּע עָשָר  –  اربع  عشر

ג.       עָשָרָה וֻאָרְבָּעָה  –  عشرة واربعة

 

שאלה 3

כיצד נאמר בערבית:  56%

א.     חָמְסֶה וֻסֶתֶّין בּאלְמִיֶّה  –  خمسة وستّين بالميّة

ב. סֶתֶّה וֻחָמְסִין בֶּאלְמִיֶّה  –  ستّة وخمسين بالميّة

ג. חָמְסִין וֻסֶתֶّה מִיֶّה בִּאלְמִיֶّה  –  خمسين وستّة ميّة بالميّة

   

שאלה 4

מטרת כתיבת ה: “שָדָّה”:

א.     ה “שָדָّה” מציינת היכן הטעם במילה

ב.     ה “שָדָّה” מציינת כי האות בעלת ה “שָדָّה” היא למעשה שתי אותיות

ג.       לא חשוב לבטא את ה “שָדָّה”

 

שאלה 5

                                                              מהי משמעות המילים:  אוّל ואה’ד  –  اوّل واحد                                                      

א.     רק אחד

ב.     הראשון

ג.       יום ראשון הראשון בחודש

 

שאלה 6

“תהיה בריא” אפשר לומר כך:

א.     שֻכְּרָן, תִסְלָם  –  شكراً, تسلم

ב.     סָלָאמְתָכּ  –  سلامتك

ג.       מָע סָלָאמֶה  –  مع سلامة

  

שאלה 7

כאשר אנו פוגשים מישהו וברצוננו לברכו לשלום, נוכל לומר:

א. מָרְהָ’בָּא  –  مرحبا

ב. מָע סָלָמֶה  –   مع سلامة

ג. סָלָאמתָכּ  –  سلامتك

 

שאלה 8

תרגומה של המילה: “מָשְרֻובָּאת”  –  مشروبات

א. אנחנו שותים

ב. לא שתינו

ג. משקאות

 

שאלה 9

כשאנו אומרים “תְפָדָّ’ל, פֻות”  –  تفضّل فوت

אנו מציעים לבן שיחנו:

א. בבקשה אמור מה שתרצה

ב. בבקשה, שב והקשב לי

ג. בבקשה, היכנס

 

שאלה 10

מהו התואר המקובל בו נפנה למוסלמי שעלה לרגל למֶכָּّה ?

א. שֶיח  –  شيخ

ב. הָ’ג’ّ  –  حجّ

ג. הָ’אגّ’  –  حاجّ

 

שאלה 11

אנו רוצים לאכול: חומוס, פלפל  ופיתות. נבקש :

א. מֶן פָדְ’לָכּ, הֻ’מֻّס’ וֻפָלָאפֶל וחֻבֶּז

ב. מֶן פָדְ’לָכּ, הֻ’מֻّס’ וֻלָהְ’מֶה וֻפָלָאפֶל

ג. מֶן פָד’לָכּ, פָלָאפֶל וֻהֻמֻّס’ ובִּיתָאת

 

שאלה 12

המילה  “סחוג” (חריף תימני) נכתבת בערבית כך:

א. سحوج  –  סְהֻ’וג’

ב. سحوق  –  סְהֻ’וק

ג. ساحوك  –  סאהֻוכּ

 

שאלה 13

משמעות הביטוי “עָלָא רָאהְ’תָכּ”  –  على راحتك

א.  לך לשלום, תחזור בשלום

ב. מאיפה אתה

ג. “קח את הזמן”, איך שנוח לך

 

שאלה 14

משמעות המילה “מָטבֻּוחָה”  –  مطبوخة  :

א. מבושלת

ב. סלט תורכי המבוסס על עגבניות

ג.  העיר בסוריה (ליד הגבול התורכי) שבה הומצא המאכל

 

שאלה 15

אֶבְּנָכּ מָעָכּ  –  ابنك معك  משמעו:

א. ילדך לידך

ב. ילדך אתך

ג. מה גילו של ילדך

 

 שאלה 16

פירוש המילה: הָ’מָאם  –  حمام

א. בית מרחץ

ב. שירותים

ג. יונים

 

שאלה 17

סיָّארת אלאֻסְתאז  –  سيّارة الاستاز  פירושו:

א. המכונית  תקינה של ראש העיר

ב. מכוניתו של בעל החנות

ג. מכוניתו של המורה

 

שאלה 18

כיצד נאמר בערבית אשה יפה ?

א. מָרָה הִ’לוֶה  –  مرة حلوة

ב. מָרה חֶלוֶה  –  مرة خلوة

ג. מָרָّה גָ’מילֶה  –  مرّة جميلة

 

שאלה 19

תרגום “מֶש מֻהִםّ”  –  مش مهمّ :

א. לא הם

ב. לא חשוב

ג. מי שרוצה

 

שאלה 20

כיצד נאמר בערבית: “נראה ש…”

א. אלטָّ’אהֶר אֶנّו…  –  الظّاهر انّو…

ב. שֻופ לָהָ’אלָכּ…  –  شوف لحالك…

ג. אָנָא עָארֶף…  –  انا عارف…

 

שאלה 21

כיצד נוהג הבעל לפנות אל אמה של אשתו ?

א. אֻםّ מָרָתִי  –  امّ مرتي

ב. מָרְת עָמִّי  –  مرت عمّي

ג. סִתّי  –  ستّي

 

 שאלה 22

את מי נוכל לכנות  “הָ’לִיפְנָא”  –  حليفنا

א. את בן בריתנו

ב. את מחליפו של הנביא

ג. את השכן שאינו קרוב משפחה

 

שאלה 23

משמעות המילה “פָנָّאן”  –  فنّان

א. כיף, תענוג

ב. אמן / אומן

ג. מסיבה שכוללת ריקודים

 

שאלה 24

מתי אסור לומר “אָהְלָא וֻסָהְלָא”  –  اهلا وسهلا

א. כשרוצים לתת לחבר הרגשה טובה

ב. כאשר באים להתארח

ג. כאשר אנו לא מכירים את האדם שפגשנו

 

שאלה 25

אם אמרו לנו “מֶש מֻמכֶּן”  –  مش ممكن הרי שהתכוונו לומר:

א.  אין לנו מזה

ב. בלתי אפשרי

ג. לא יודע

 

שאלה 26

מה משמעות הביטוי  “דָמّו חפִיף”  –  دمّه خفيف ؟

א. הוא קל משקל

ב. הוא נחמד

ג. אינו רוצה

 

שאלה 27

תרגום המשפט: אֶלבֶּנת פי עָמָّאן ואֶהְ’נָא פי אלבָּהָ’ר  –  البنت في عمّان واحنا في البحر

א. הבחורה נסעה לעמאן עם בעלה

ב. הבחורה ברבת עמון ואנחנו בים

ג. ברבת עמון אין ים

 

שאלה 28

אם אמרו לנו “אֶלְאָכֶּל הָ’לָאל”  –  الاكل حلال זה סימן ש:

א. האוכל כשר

ב. האוכל בחינם

ג. האוכל לא בריא

 

שאלה 29

על מי נאמר שהוא “שָאטֶר”  –  شاطر

א. על מי שהוא חבר נאמן

ב. על מי שמוכשר במה שהוא עושה

ג. על מי שאין לו שכל אך הוא מזלו טוב

 

שאלה 30

בֶּיתִי הָ’דّ אלקֻדְס  –  بيتي حدّ القدس

א. אני מתגורר בירושלים

ב. אני עובד ליד ירושלים

ג. ביתי קרוב לירושלים

 

שאלה 31

איזו תשובה איננה מתאימה לשאלה  “מה שלומך ” ?

א. עָלָא כֶּיפָכּ  –  على كيفك

ב. מָבּסֻוט  –  مبسوط

ג. אֶמְנִיה’  –  امنيح

 

שאלה 32

התרגום הנכון ל אָנָא מְפָכֶּّר אֶנّו הֻו מֶש מן הון  –  انا مفكّر انّو هو مش من هون :

א. אני חושב שהוא לא כאן

ב. אני יודע שהוא בא

ג. אני והוא חושבים שאתה כאן

 

שאלה 33

כיצד נאמר בערבית – איני יודע היכן ביתו

א. אָנָא מֶש בֶּיתו הון  –  انا مش بيته هون

ב. אנא עארף פי בֶּיתו  –  انا عارف في  بيته

ג. מֶש עָארֶף פֶין בֶּיתו  –  مش عارف فين بيته

  

שאלה 34

מתי נשמע את המילים  פֻרְסָ’ה סָעִידֶה  –  فرصة سعيدة

א. כאשר כיבדנו מישהו בקפה

ב. כששמחנו להכיר מישהו חדש

ג. לפני שמתחילים לעבוד

 

שאלה 35

נתרגם  פִי פִי אלְבָּלָד מָכְּתָבֶּה  –   في في البلد مكتبة :

א. יש בעיר ספריה

ב. יש בכפר ספר

ג. מתי אתה בחנות?

 

שאלה 36

כיצד נאמר בערבית: אני מצריה ומתגוררת בקטאר ?

א. אָנָא מָסְ’רִיֶّה ומֶן קָטָר  –  انا مصريّة ومن قطر

ב. אָנָא מָסְ’רִי ובָּס עֶנדי בֶּית קטָאר  –  انا مصري وبس عندي بيت قطار

ג. אָנָא מָסְ’רִיֶّה וסָאכְּנֶה פִי קָטָר  –  انا مصريّة وساكنة في قطر

 

שאלה 37

אם אתה חָאלי אז:

א. אני בן אחיך

ב. אני בן אחותך

ג. אני בת אחות אביך

 

 שאלה 38

ברצוני לומר : אתה אינך מדבר ערבית

א.  אֶנת  מָא  בִּיהְ’כּי עָרָבּי  –  انت ما بيحكي عربي

ב. אֶנְתֶ מֶש יהְ’כּו עָרָבּי  –  انت مش يحكو  عربي

ג. מא בְּתֶהְ’כִּיש עָרָבִּי  – ما بتحكيش عربي

 

שאלה 39

אָהְ’פָאד חָאלי  –  احفاد خالي  הם:

א. הנכדים שלי מביתי

ב. בני הדודים שלי

ג. הנכדים של דודי

 

שאלה 40

אם הוא “תָאגֶ’ר דָהָבּ”  –  تاجر ذهب אז:

א. הוא סוחר בזהב

ב. הוא אדם טוב וליבו זהב

ג. הוא איבד את דרכו בסיני

 

טבלת התשובות נמצאת בקורס המתחילים בתחתית רשימת השיעורים  בכפתור “פתרון המבחן”

(לרוכשי הקורס)