כיצד להתנהל בנימוס במסעדה

https://youtu.be/WvuualfSGdk  

מרחבא.

הטיפ מלמד את אלה שלומדים ערבית מדוברת בבתי ספר לערבית כיצד מקובל להתנהל במסעדה ערבית.

מהן הברכות המקובלות כשנכנסים, מה מקובל לומר למלצר וכיצד לבקש באופן מכובד.

כשאתם לומדים בקורס ערבית תרצו לדעת מילות נימוס בסיסיות שבעזרתן תחושו בנוח כשתרצו לדבר ערבית.

בסיום הטיפ אנו מבקשים חשבון בשפה הערבית ולומדים מה מקובל לומר כשיוצאים ונפרדים.