לימודי ערבית בישראל

הצורך ללמוד ערבית ובמיוחד ללמוד לדבר ערבית נוצר בארץ לפני יותר מ130 שנה, 
הקושי ליצור קשר בין שתי האוכלוסיות הוליד את הצורך ללמוד ערבית.
ערבית איננה שפה שקשה לישראלי דובר עברית ללמוד אותה.
ערבית כמו עברית הינה שפה שמית וככל הנראה מקורן של ערבית
ועברית הוא משפה שמית קדומה.
ניתן לראות את הדמיון בין ערבית לעברית ולהבחין בו בקלות.
מילים רבות מאוד דומות ולעיתים זהות כמעט לחלוטין בין ערבית לעברית. 
מבנה השפה המבוסס על ההבחנה בין זכר לנקבה דומה גם הוא. 

ראשוני המתיישבים היהודים בארץ קלטו מילים וביטויים אך לא עלה 
בידם לדבר ערבית באופן שוטף ומלא כיוון שלא למדו את השפה
באופן מסודר וביססו את הידע שברשותם על חיקוי וניחוש.
מעטים היו היהודים שרכשו השכלתם בבתי ספר ערביים 
ורובם היו מתושבי יפו וירושלים. 
הללו רכשו ידע מופלא בשפה ורבים מהם עשו שימוש בידע זה. 
עם הגעת גלי העלייה מארצות ערב, הצטרפו רבים וטובים שיכלו 
ללמד ערבית והיו בעלי ידע נרחב ומעמיק בשפה.
במהלך השנים השתרשה הנחת היסוד כי יש להפריד לימוד ערבית מדוברת
מלימוד ערבית ספרותית וכי ערבית מדוברת לא ניתן כלל לכתוב באותיות ערביות.
שנים ארוכות הייתה זו התפיסה השלטת והמקובלת בקרב פרופסורים
לערבית ומורים בבתי ספר. 
החיבור בין הכתב הערבי לשפה הערבית המדוברת שכיום הוא נפוץ בכל בתי הספר
לשפות הוא תולדה של מהפכה של איש אחד – עבדכם הנאמן. 

צוות דיוואן, המרכז ללימוד ערבית בישראל, לפני כשתיים עשרה שנים, 
ולמורת רוחם של רבים מבעלי הידע והניסיון התחלנו ללמוד ערבית
מדוברת תוך שימוש באותיות ובכתב הערבי.

המשכנו לעשות שימוש בתעתיק (שימוש באותיות עבריות)
ובמקביל לימוד הכתב עד לשליטה בו.
לימוד השפה הערבית באותיות בערבית הופכת את הלימוד לאותנטי.
התלמיד מתקרב לשפה, לומד להבחין טוב יותר בין הצלילים
ובעיקר נהנה מתחושת ההישג.
בעידן הפייסבוק, הפכה הכתיבה בערבית המדוברת לנפוצה ומקובלת עד 
שאפילו בספרים מקובל כיום לשלב את השפה הספרותית הנוהגת
על פי מיטב כללי הדקדוק והתחביר  הקלאסיים עם השפה המדוברת.

ערבית היא שפה בעלת רבדים רבים ורצוי להכיר את כולם.

כדאי להיחשף לרובד הספרותי הנהוג במהדורות החדשות ובעיתון,
לרובד  העשיר והנפלא שאותו אנו מוצאים בספרות ובשירה ויותר מכולם
לרבד המדובר, העשיר בדימויים וביטויים.
ערבית הינה שפה עשירה וכדי שהלומד אותה יחוש תחושת הישג וסיפוק,
יש להתרכז בשלה הראשון בהבנת מבנה השפה
ותרגול רב מאוד של משפטים ושיחות בעלי מורכבות משתנה.
רק לאחר שלב זה ניתן להתקדם ולהתחיל לחשוף את הלומד
לרבדים ה”כבדים” של השפה הערבית.
לימוד ערבית מאפשר הבנה טובה יותר, שמירה על כללי
התנהגות וכבוד והבנה טובה יותר של הסביבה.
רבים ניסו להגדיר את המילה “ערבי”.
עבורנו בדיוואן, ערבי הוא זה אשר מדבר ערבית ושותף לתרבות הערבית.
אין ספק שלרבים יש הגדרות שונות. אנו נהנים ללמד ערבית,
נהנים לדבר את השפה ביום יום ואוהבים את העושר התרבותי שהיא מציעה.
נמשיך לחפש דרכים לקרב את השפה אל הציבור בישראל.

 

שוכרן

עמוס אבידוב 

דיוואן – המרכז לשפה הערבית בישראל